Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Το παρασκήνιο στη σύσκεψη Σαμαρά με Αβραμόπουλο και Βενιζέλο

Οι πρωτοβουλίες και ο ρόλος του υπουργού Άμυνας και πώς ο υπουργός Εξωτερικών θα ανταποδώσει την «κάλυψη» στον  Πρόεδρο ΑναστασιάδηΠήραν φωτιά τα τηλέφωνα το πρωί της Δευτέρας στο τρίγω­νο Μαξίμου - Πεντάγωνο - ΥΠΕΞ. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο να συζητήσουν το Κυπριακό κι ό­λα τα συναφή ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Πίσω από την τυπική πληροφό­ρηση υπάρχει μια λεπτομέρεια που μας αποκάλυψε κυβερνητική πηγή. Ο πρωθυπουργός φέρεται να ανέγνωσε το δημοσίευμα για το «καραμανλικό αντάρτικο» μετά τη σπουδή του κ. Βενιζέλου να εκδώσει ρηματική διακοίνωση προς την Κύπρο επειδή ενοχλή­θηκε από την κριτική της Κυπρίας ευρωβουλευτού κ. Ελένης Θεοχάρους. 

Παρ' όλα αυτά παραμέ­νει αδιευκρίνιστο αν ο πρωθυπουργός γνώριζε τις προθέσεις του αντιπροέδρου του ή αιφνιδιάστηκε, όπως υποστηρίζουν οι συνομιλητές του. Πάντως στη συνά­ντηση δεν έγινε αναφορά στο «ε­πεισόδιο». Όπως βέβαια δεν έγι­νε και η παραμικρή νύξη για τη θέση του Επιτρόπου.

Ο πρωθυπουργός άκουσε τον υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται επί μακρόν σε θέματα που α­φορούσαν στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, αλλά και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή (Συ­ρία, Λιβύη, Ιράκ, Ουκρανία). Σε μια από τις ελάχιστες παρεμβάσεις του ζήτησε να υπάρξει συνεργασία και να συμφωνηθεί ενιαία στρατηγική ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευ­κωσία, στόχος ο οποίος πρέπει να επιβεβαιωθεί εν όψει της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Κύπρου κ. Νίκος Αναστασιάδης στις 28 Ιουλίου.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λόγω της διπλωματικής του εμπειρίας αλλά και των συχνών επαφών που έχει με ξένους διπλωμάτες, εξέφρασε με χαρακτηριστικό τρόπο την άποψη ότι: «Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την ιστορι­κή φράση που λέει ότι οι κυβερ­νήσεις παρέρχονται ενώ η Ελ­λάδα παραμένει αιώνια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι κινείται σε άλλη λογική σε ότι αφορά πτυχές της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής.

Τι αναλαμβάνουν

Το σίγουρο είναι ότι η Αθήνα προτίθεται να εξετάσει τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με όσα δρομολογούνται από τον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ, αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Με αυτό το πνεύμα φαίνε­ται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέλαβε «σιωπηρώς» να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας με τη Λευ­κωσία, αλλά και να βολιδοσκοπή­σει τις προθέσεις και τις σκέψεις των Αμερικανών εν όψει της επί­σκεψης που θα πραγματοποιήσει στην Ουάσινγκτον, την τρίτη εβδο­μάδα του Αυγούστου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Βενιζέλος θα αναλάβει πρωτοβουλίες μέσω των διπλωματικών διαύλων τού υ­πουργείου Εξωτερικών προκειμέ­νου να ενημερωθεί η διεθνής κοινότητα για τα κωλύματα και την άρνηση που προβάλλουν οι εκ­πρόσωποι της τουρκοκυπριακής κοινότητας έναντι στην πρόθεση του κυπρίου Προέδρου για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Για να λυθεί οποιαδήποτε πα­ρεξήγηση με την κυπριακή πλευ­ρά, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως αφενός η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρέπει να χρεωθεί οποιαδήποτε αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, ενώ αφετέρου πρέπει να υποστηριχθεί η προ­σπάθεια του κ. Αναστασιάδη. Αυτό θα επιτευχθεί με συστηματική δουλειά και με συνεργασία τόσο σε ενδοκυβερνητικό όσο και σε ευρύτερο πλαίσιο.

Χρέος του Βενιζέλου

«Άλλωστε ο κ. Βενιζέλος οφείλει να “καλύψει" τον Πρόεδρο Ανα­στασιάδη σ’ αυτήν την προσπά­θεια αφού εκείνος δικαιολόγησε τη σπουδή που επέδειξε έναντι της κ. Θεοχάρους και του κυπρια­κού λαού», εξηγούν διπλωματικοί παρατηρητές από τους οποίους ζητήσαμε εκτιμήσεις. Σαράντα χρόνια μετά το πραξικόπημα και την εισβολή του «Αττίλα» στην Κύ­προ, η κυβέρνηση της Αθήνας πρέπει να είναι πιο κοντά από πο­τέ στις προσπάθειες που κάνει η Λευκωσία -ειδικά αυτήν την κρί­σιμη περίοδο- ώστε να μεθοδεύ­σει λύση στηριγμένη στις λεπτές ισορροπίες και στις σύνθετες διαστάσεις των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί από το 1959 μεταξύ ό­λων των εμπλεκομένων πλευρών περί το Κυπριακό.

Το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντι­κού Χώρου ήταν, είναι και πα­ραμένει ένα πειστικό επιχείρη­μα για όσους επιχειρούν να πλήξουν τα ζωτικά συμφέροντα του Ελληνισμού στην περιοχή.


Στη σύσκεψη των κ. Σαμαρά - Αβραμόπουλου - Βενιζέλου εξε­τάσθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, ειδικά σε ό,τι αφορά τους Έλληνες που διαβιούν στην περιοχή της Ταυρίδας στις ανατολικές επαρχίες της χώρας. Παράλ­ληλα έγινε ανασκόπηση για την κλιμάκωση της βίας στη Γάζα και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.