Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Πώς να διορθώσετε το ΕΤΑΚ


Τρόπους για διόρθωση της δήλωσης του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) σε περίπτωση που εμπεριέχονται στο εκκαθαριστικό λανθασμένα στοιχεία, καθώς και τις προθεσμίες που αυτή γίνεται χωρίς κυρώσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Οι μεταβολές μπορούν να γίνουν είτε σε πληροφοριακά στοιχεία, είτε σε στοιχεία ακινήτων που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου (απαλλαγή ακινήτου, αφορολόγητο ποσό, φορολογητέα αξία ακινήτου).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τυχόν διορθώσεις που έπρεπε να είχαν γίνει από τον φορολογούμενο και δεν πραγματοποιήθηκαν και αφορούν τα έτη 2005-2008 μπορούν να γίνουν εντός προθεσμίας μετά την λήψη του εκκαθαριστικού για το 2009.

Σημειώνεται πως εάν αυτές πραγματοποιηθούν ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της καταβολής μήνα, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ειδικά για την πρώτη εκκαθάριση ΕΤΑΚ. που έγινε 22 Ιουνίου 2010, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Ποια στοιχεία μπορούν να διορθωθούν

Τα στοιχεία που επιδέχονται μεταβολής είναι τα εξής:
• Στοιχεία της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων, τα οποία εμφανίζονται λανθασμένα στο εκκαθαριστικό σημείωμα.
• Περιγραφικά στοιχεία ακινήτου τα οποία εμφανίζονται λανθασμένα όπως:
1. νομός, δήμος, διεύθυνση ακινήτου, δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, προσόψεις,
2. ένδειξη ΑΠΑΑ, κωδικός κατηγορίας ακινήτου, κωδικός ειδικών συνθηκών, όροφος, επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσματος,
3. έτος κατασκευής κτίσματος, επιφάνεια οικοπέδου, συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, έτος γέννησης επικαρπωτή και κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη,
4. προσθήκη ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο ή δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3634/2008,
5. διαγραφή ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο ή δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3634/2008.

Ακόμη διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται ο φόρος να έχει υπολογιστεί λανθασμένα:

Φορολόγηση ακινήτου που κανονικά απαλλάσσεται

Σε αυτήν τη περίπτωση απαιτείται η υποβολή αίτησης επανεκκαθάρισης στην αρμόδια ΔΟΥ.
Διόρθωση αφορολόγητου ποσού

Αίτηση επανεκκαθάρισης υποβάλλεται και σε περίπτωση που το αφορολόγητο ποσό δεν έχει υπολογιστεί σωστά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος σας για το 2009.

Διόρθωση της φορολογητέας αξίας ακινήτου

Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, που έχει προσδιοριστεί και αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να υποβάλετε στην αρμόδια ΔΟΥ, αίτηση. Θα πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος ΕΤΑΚ.

Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν γίνεται επανεκκαθάριση που πραγματοποιείται λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας.

Προσοχή όμως. Σε κάθε περίπτωση αποφασίζει για την τύχη του αιτήματος ο προϊστάμενος της εφορίας ο οποίος μπορεί είτε να την αποδεχθεί και να κάνει νέα εκκαθάριση, είτε όχι. Σε περίπτωση μη αποδοχής μπορείτε να προσφύγετε στο διοικητικό πρωτοδικείο.