Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Κλείνει ο Ελληνικός Νηογνώμων

Η οριστική απόφαση για την πιστοποίηση ή μη του Ελληνικού Νηογνώμονα θα ληφθεί στις 14 Οκτωβρίου, οπότε συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θαλάσσια Ασφάλεια


Λουκέτο στον Ελληνικό Νηογνώμονα επιβάλλει από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε και λήγει η προσωρινή παράταση λειτουργίας των 17 μηνών, ώστε να εναρμονιστεί με τους κανόνες λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Νηογνωμόνων.

Ο Ελληνικός Νηογνώμων δεν θα δικαιούται να επιθεωρεί ή να εκδίδει πιστοποιητικά για πλοία με κοινοτική σημαία, ενώ όσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν μέχρι χθες θα ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης ή θεώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28η Φεβρουαρίου 2011.
© Φωτογραφία: Γιώργος Διαμαντάκης / Αρχείον ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 30 Μαρτίου 2009 είχε δοθεί παράταση στον ελληνικό νηογνώμονα προκειμένου να βελτιώσει τις υποδομές και την απόδοσή του στα θέματα μηχανογράφησης, εκπαίδευσης και κανονισμών, ωστόσο στις επιθεωρήσεις που έγιναν ενδιάμεσα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική εξέλιξη.

Η διοίκηση του ελληνικού νηογνώμονα έχει ζητήσει από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πρόσθετο χρόνο ώστε να εναρμονισθεί με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια. Όπως υποστηρίζουν, ήδη από τον Μάρτιο 2009 μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις 15 από τις 18 παρατηρήσεις που τις είχαν γίνει από τις κοινοτικές υπηρεσίες.

Η οριστική απόφαση για την πιστοποίηση ή μη του ελληνικού νηογνώμονα θα ληφθεί στις 14 Οκτωβρίου, όταν και θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θαλάσσια Ασφάλεια.

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από τη δημοσιογράφο κ. Θεοδοσία Κοντζόγλου του ΣΚΑΪ 100,3 που αναδημοσιεύεται από το ιστολόγιο “nextok”.

Της Θεοδοσίας Κοντζόγλου,
δημοσιογράφου / ΣΚΑΪ 100,3

Τίτλοι τέλους… πέφτουν σήμερα για τον Ελληνικό Νηογνώμονα. Ο οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 βυθίστηκε ολοκληρωτικά μετά τη φουρτούνα στην οποία περιέπεσε από το 1990 όταν επί κυβέρνησης Μητσοτάκη πέρασε από το κράτος σε ιδιωτικά χέρια και μάλιστα σε χέρια ανθρώπων που μέχρι τότε τον υπηρετούσαν από διευθυντικές θέσεις και θέσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση του Οργανισμού δέχθηκε κατ’ επανάληψη παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA). Στις 30 Μαρτίου 2009 δόθηκε η τελευταία 17μηνη παράταση ζωής στον Ελληνικό Νηογνώμονα προκειμένου να βελτιώσει τις υποδομές και την απόδοσή του στα θέματα μηχανογράφησης, εκπαίδευσης και κανονισμών. (Σ.σ. Στην πραγματικότητα η παράταση είχε δοθεί προκειμένου τα πλοία κοινοτικών νηολογίων που βρίσκονταν στην κλάση του Ε.Ν. να μεταπηδήσουν ομαλά σε άλλους νηογνώμονες).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επιθεωρήσεις που υποβλήθηκε ο Ε.Ν., μέσα στο 17μηνο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική εξέλιξη και έτσι σήμερα 31 Αυγούστου 2010 τερματίζεται η δυνατότητα του να εκδίδει πιστοποιητικά για τα Ελληνικά πλοία αλλά φυσικά και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα κοινοτικά νηολόγια. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρει την εμπιστοσύνη της στον Ελληνικό Νηογνώμονα.

Τι σημαίνει αυτό για τα πλοία που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στην κλάση του Ελληνικού Νηογνώμονα;

Αναγκαστικά θα πρέπει οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων, των οποίων τα πιστοποιητικά λήγουν από σήμερα, να αναζητήσουν άλλους νηογνώμονες προκειμένου τα πλοία τους να έχουν πιστοποιητικά για να τους επιτραπεί ο απόπλους και η εκτέλεση ναύλων (για τα εμπορικά πλοία) και δρομολογίων για τα επιβατηγά.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή στοιχεία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα, πολύ λίγα Ελληνικά πλοία παρέμειναν στην κλάση του Ελληνικού Νηογνώμονα, καθώς οι εταιρίες είχαν διαβλέψει ότι η διοίκηση του Οργανισμού βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός επιθεωρητών είχαν παραιτηθεί και βρήκαν εργασιακή στέγη σε άλλους νηογνώμονες. Να σημειωθεί ότι ή διοίκηση κατά τα τελευταία 15 χρόνια, απέλυσε μερικούς επιθεωρητές που ύψωσαν ανάστημα και αρνήθηκαν να παρέχουν τηλεγραφικώς τις υπηρεσίες τους σε ορισμένες εταιρίες.

Σε επιστολή που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνονται μεταξύ άλλων ότι:

α) Πιστοποιητικά κλάσης και κυβερνητικής πιστοποίησης που θα εκδοθούν ή θεωρηθούν ή παραταθούν στις 31.08.2010 και αργότερα δεν θα γίνονται δεκτά.

β) Τα πιστοποιητικά κλάσης και κυβερνητικής πιστοποίησης που εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν μέχρι 30.08.2010 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης ή θεώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28.02.2011.

γ) Σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης πλοίου της παρ.2 της παρούσης ο Ελληνικός Νηογνώμονας μπορεί να βεβαιώνει τη διατήρηση κλάσης και τη συνέχιση ισχύος των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει για το χρονικό διάστημα της παραγράφου 3 (β) υπό την άμεση εποπτεία του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων.

Συναγερμός... στα Λιμεναρχεία

Με αφορμή την επιστολή αυτή, σχετικό έγγραφο εστάλη στον Ελληνικό Νηογνώμονα από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος με την εντολή να ενημερώσει σχετικά τους πελάτες του, ενώ ανάλογο έγγραφο εστάλη και στις Λιμενικές Αρχές προκειμένου να φροντίσουν ώστε κανένα πλέον πιστοποιητικό να μην εκδίδει από σήμερα ο Ελληνικός Νηογνώμονας.

Παράλληλα, οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος, έλαβαν εντολή ώστε από σήμερα τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, να εποπτεύουν την εφαρμογή της απόφασης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των επιβατηγών πλοίων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την τελευταία της απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, αφαίρεσε από τον Ελληνικό Νηογνώμονα ακόμα και τη δυνατότητα να επιθεωρεί και να εκδίδει πιστοποιητικά στα σκάφη αναψυχής, δημιουργώντας έτσι προβλήματα σε περίπου από 3,500 γιότ.

Η αρμόδια επιτροπή (EMSA) πρόκειται να συνεδριάσει στις 14 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφασίσει το οριστικό λουκέτο στον Ελληνικό Νηογνώμονα.

Άγνωστο είναι μέχρι αυτή τη στιγμή, πόσα πλοία της ακτοπλοΐας επηρεάζονται. Σίγουρα ο αριθμός δεν είναι ανησυχητικός δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους οι ακτοπλοϊκές εταιρίες έλαβαν έγκαιρα τα μέτρα τους για να αποφύγουν ένα σοκ της τελευταίας στιγμής. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι εάν υπάρχουν πλοία που βρίσκονταν στην κλάση του Ελληνικού Νηογνώμονα τα οποία ανανέωσαν τα πιστοποιητικά τους ακόμα και χθες 30 Αυγούστου, τότε αυτά έχουν περιθώριο να αναζητήσουν νέο νηογνώμονα έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2011. Φυσικά κάθε μεταπήδηση σε άλλον νηογνώμονα, συνεπάγεται μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για κάθε πλοιοκτήτη.

Να σημειωθεί ότι ο Ελληνικός Νηογνώμονας είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση από την Ε.Ε., εξαιτίας των ναυαγίων και άλλων ναυτικών ατυχημάτων που σημειώθηκαν και αφορούσαν πλοία που βρίσκονταν στην κλάση του. Μάλιστα, μνημονεύονται οι περιπτώσεις των πλοίων «IRON ANTONIS», το οποίο βυθίστηκε αύτανδρο στις 3 Σεπτεμβρίου 1994 (μόλις 5 ημέρες μετά τον απόπλου του και δύο μήνες μετά την έκδοση των πιστοποιητικών του), «ΔΥΣΤΟΣ», αλλά και «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» που έφεραν πιστοποιητικά του Ελληνικού Νηογνώμονα.

Το σχόλιο:

…KAI δεν είναι μόνον αυτά τα «ανομήματα» του έκπτωτου πλέον «ΚΤΕΟ» των πλοίων. Σειρά από άλλες υποθέσεις θα δουν σύντομα το φως της δημοσιότητας για τις οποίες έχει γνώση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά περιέργως σωπαίνει αντί να κινητοποιήσει την εισαγγελία και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όσοι εκμεταλλεύτηκαν θέσεις και καταστάσεις για παράνομο πλουτισμό.

Όσο για εκείνους που στέκονται αρωγοί στον Ε.Ν. καταδικάζοντας τους «απέναντι» και κατηγορώντας τους ως «πράκτορες των ξένων νηογνωμόνων» ένα έχουμε να συμπληρώσουμε: Ας μην υπήρχαν οι «απέναντι» και θα βλέπαμε πόσα ακόμα ορφανά θα έκαναν επισκέψεις σε τάφους και κενοτάφια εντός και εκτός Ελλάδας!

Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://nextok.blogspot.com/2010/08/blog-post_5587.html / Άρθρο με τίτλο: "Ελληνικός Νηογνώμονας: Τετέλεσται".