Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Μνημόνιο (και φτώχεια) ως το 2060 !!!

Για να τελειώσουν τα παραμύθια ότι βγαίνουμε απ' το Μνημόνιο...
Να διαλυθούν οι μύθοι ότι, το μνημόνιο θα τελειώσει το 2014 και όλα τα ψέματα που διαδίδουν τα διάφορα παπαγαλάκια...
Το Μνημόνιο θα είναι εδώ ως το 2060, μιας και οι προβλέψεις του και οι μελέτες του μας δεσμεύουν και έχουν γίνει με χρονικό ορίζοντα εκείνο το έτος. Η εικόνα που βλέπετε παραπάνω αποτελεί απόσπασμα από το Μνημόνιο που ψηφίστηκε το Φεβρουαρίου του 2012...
«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ
Εξορθολογισμός και καλύτερη στόχευση της κοινωνικής δαπάνης. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ξεκινήσαμε μεταρρυθμίσεις για να περιορίσουμε την προβλεπόμενη αύξηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη κάτω των 2 ½ ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ μέχρι το 2060 (από μια πρόβλεψη ύψους 12½ του ΑΕΠ), να διατηρήσουμε τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία περίπου στο 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, και να βελτιώσουμε την στόχευση των κοινωνικών μας επιδομάτων. Στο πρόγραμμα μας σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ατζέντα εργασίας, πραγματοποιώντας συνολικά περίπου [3] τοις εκατό του ΑΕΠ σε πρόσθετες εξοικονομήσεις, ενώ θα βελτιώσουμε τα κοινωνικά προγράμματα για αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη...»

Καλύτερη απόδειξη ότι το Μνημόνιο θα είναι στην ζωή μας και θα μας δεσμεύει μέχρι το 2060..δεν υπάρχει.

Είναι αδιανόητο ένα Μνημόνιο να σου καθορίζει την οικονομική και κοινωνική σου πολιτική για μια πεντηκονταετία.

Ένα Μνημόνιο που υπέγραψαν κάποιοι που μας έλεγαν ότι δεν το διάβασαν και κάποιοι άλλοι που δεν είχαν πολύ χρόνο στην διάθεσή τους.