Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΟΑΕΔ: Τα «άγνωστα επιδόματα»


Βοηθήματα που χορηγεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού και που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό – Δείτε τι δικαιολογητικά χρειάζονται.Επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και αρκετοί συμπολίτες μας βρίσκονται στα όρια της απόγνωσης λόγω οικονομικής δυστοκίας και ανεργίας, το newsbomb σας παρουσιάζει τη λίστα των επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΑΕΔ, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Πιο συγκεκριμένα αν ανήκετε σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες μπορείτε να προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα και να λάβετε τα επιδόματα που αναλογούν στην περίπτωσή σας. 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι Έλληνες (πολιτικοί πρόσφυγες), που επαναπατρίζονται για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφ’όσον είναι άνεργοι, γραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου κατοικίας τους δικαιούνται να λάβουν το ειδικό βοήθημα για παλλινοστούντες.

Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος και πότε καταβάλλεται

Το βοήθημα σε παλιννοστούντες είναι ίσο προς 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Το βοήθημα καταβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 μηνών από τον επαναπατρισμό των δικαιούχων.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται:

-Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοχοι διαβατηρίου με τις ενδείξεις σ’ αυτό από την αρμόδια πρεσβεία ότι ο κάτοχος έχει την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα ή είναι ομογενής, που προέρχεται από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την ένδειξη εισόδου στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση (Σφραγίδα Παλιννόστησης). Για την απόδειξη της υπηκοότητάς τους οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Προσωρινό διαβατήριο στο οποίο αναγράφεται ως υπηκοότητα η Ελληνική

-Ελληνικό διαβατήριο στο οποίο αναφέρεται η φράση «Ιθαγένεια Ελληνική» χωρίς να αναφέρεται η φράση «Υπηκοότητα Ελληνική»

-Βεβαίωση Αστυνομίας περί κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση δελτίου ταυτότητας στην οποία αναφέρεται, ότι έχει ήδη εγγραφεί στα Δημοτολόγια του σχετικού Δήμου με τον αντίστοιχο Α/Α Δημοτολογίου

- Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως μεταφρασμένη στην Ελληνική εφόσον εκδόθηκε από Αλλοδαπή Αρχή και όπου αναφέρεται σαφώς, ότι η υπηκοότητα του ατόμου αυτού είναι Ελληνική

- Απόφαση Νομάρχη που καθορίζει την Ελληνική Ιθαγένειά τους, χωρίς να υπάρχει η ένδειξη «υπηκοότητα».

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Σε ποιους καταβάλλεται το βοήθημα

Στους ανέργους, που δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π), μετά τη λήξη της επιδότησης, λόγω ανεργίας εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. Για το έτος 2013, το ποσό ανέρχεται στα 9.977,99 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Πώς υπολογίζεται το βοήθημα

Το βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

-Κάρτα ανεργίας θεωρημένη.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος

Οι άνεργοι που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π)  και παραμένουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τρεις μήνες. Προϋπόθεση για να λάβουν το βοήθημα είναι να έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. Για το έτος 2013 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9.977,99 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Πώς υπολογίζεται το βοήθημα

Το επίδομα είναι ίσο προς 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας και καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις συνολικά δόσεις μέσα στο ίδιο έτος.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης

- Βιβλιάριο ενσήμων.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος

Το βοήθημα μπορούν να λάβουν αποφυλακισμένοι, εφ’ όσον δεν είναι υπότροποι, μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους και εφόσον διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.

Πώς υπολογίζεται το βοήθημα

Το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ:

-Αποφυλακιστήριο

-Έκθεση κοινωνικής λειτουργού (της κοινωνικής υπηρεσίας της φυλακής) ή του Διευθυντή των Φυλακών

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Σε ποιους καταβάλλεται το επίδομα

Σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία, ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις. Η είσπραξη του επιδόματος γίνεται μέχρι τρεις μήνες από την απόλυση των δικαιούχων από το στρατό.

Προϋποθέσεις για τη χορήγησή του από τον ΟΑΕΔ

Οι δικαιούχοι πρέπει κατά το έτος πριν την κατάταξή τους ή κατά το τελευταίο 15μηνο πριν τη χορήγηση του επιδόματος να είχαν πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των 3 τελευταίων μηνών.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται

-Πιστοποιητικό τύπου Α’ από την Στρατολογία.

-Τα βιβλιάρια των ενσήμων από την αρχή της ασφάλισης του δικαιούχου

Πηγή: Newsbomb.gr