Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Diving to blue paradise...

This is a reef dive to Naxos with "Bluefin divers Naxos Diving Center" instructors.

Δεν υπάρχουν σχόλια: