Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Η ΠΑΛ. ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Σε εφαρμογή τίθεται σε άμεσο διάστημα το πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.
Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης σε σύμπραξη με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», η οποία διαθέτει τις ανάλογες πιστοποιήσεις. Η εταιρεία θα τοποθετήσει καλαίσθητους κάδους ανακυκλώσεως σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως του Πειραιά, στα δημοτικά καταστήματα και στα ΚΑΠΗ.
Η συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται αρχικά σε ειδικά κοντέινερ που θα τοποθετηθούν στις δημοτικές εγκαταστάσεις στη συμβολή των οδών Θηβών & Φαλήρου στην Παλιά Κοκκινιά.
Η συλλογή και η προώθηση του κοντέινερ στο εργοστάσιο ανακύκλωσης των Αγίων Θεοδώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.».