Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Sunk airplane "Beaufighter" at Naxos

Video made by "Bluefin Divers Naxos Diving Center" instructors.

Δεν υπάρχουν σχόλια: