Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

ΕΣΠ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ το χωροταξικό σχέδιο


Την ανησυχία του εμπορικού κόσμου του Πειραιά για τον περιορισμένο ρόλο που προοιωνίζεται για την πόλη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ).

Καταθέτοντας τις προτάσεις του για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η πόλη, ο σύλλογος επισημαίνει ότι «παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στο σχέδιο της απόφασης μια σειρά από διαπιστώσεις που καθιερώνουν νέες αντιλήψεις και ευνοούν την επιχειρηματική ανάπτυξη και δραστηριότητα, με τις οποίες ο σύλλογός μας συμφωνεί και τις κρίνει σημαντικές, εντούτοις τονίζουμε ότι δεν συμφωνούμε με την διάχυτη αντίληψη που επικρατεί στο κείμενο που μοιάζει να προκρίνει την αντιμετώπιση του Πειραιά σαν μια ''γειτονιά'' ή μια απλή λιμενική ''πύλη'' που εντάσσεται στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, χωρίς να αναφέρεται πουθενά η Νομαρχία Πειραιά και Νήσων, ούτε ο Πειραιάς ως αυτόνομη πόλη».
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΠ τονίζει ότι πριν από την τελική υπογραφή του γενικού πλαισίου θα πρέπει να ξαναμελετηθούν οι θέσεις του και να ενσωματωθούν τόσο στις διαπιστώσεις όσο και στα κείμενα των επιμέρους άρθρων, καθώς και μεταξύ άλλων οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες στηρίζονται σε πολλαπλά κριτήρια, όπως οικονομικά, επιχειρηματικά, τουριστικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά και οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ουσιαστική ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά.
Κωδικοποιημένα οι προτάσεις του ΕΣΠ έχουν ως εξής:

Α. Εμπορική Χωροταξία
* Καταγραφή των όρων χρήσεων γης, ανάπτυξης και αδειοδότησης των μεγάλων καταστημάτων.
* Δημιουργία εμπορικών ζωνών λιανικού και χονδρικού εμπορίου.
* Επαναδιαπραγμάτευση προϋποθέσεων δημιουργίας εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων στον ιστό της πόλης.

Β. Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο
* Δημιουργία κέντρου διαχείρισης, διοίκησης και συντονισμού της ναυτιλιακής δραστηριότητας (υπερπόντιας, τοπικής και κρουαζιέρας) και της σχετικής επιχειρηματικής δράσης. Δημιουργία ναυτιλιακού εφοδιαστικού πάρκου με ελεύθερες ζώνες.
* Ανταποδοτικά οφέλη στην πόλη του Πειραιά από τη λειτουργία του λιμανιού.
* Κέντρο διοίκησης ναυτιλιακών θεμάτων (ασφάλειες, διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές διαμετακομιστικό εμπόριο - λιμάνι Πύλη για τη Νότιο Ανατολική Μεσόγειο).
Γ. Εμπορευματικό Κέντρο
* Συντονισμός των logistics για εμπορεύματα που φθάνουν από τη θάλασσα. -Δημιουργία χονδρεμπορικού-εξαγωγικού πάρκου. Βελτίωση οδικών συνδέσεων προς τα εθνικά οδικά δίκτυα. Δημιουργία διεθνούς εμπορικού κόμβου.
* Δημιουργία σύγχρονης Κεντρικής Αγοράς Τροφίμων στο πρώην αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στην Πλατεία Ιπποδαμείας.
Δ. Επιχειρηματικά Πάρκα
* Ενίσχυση και οργάνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας με βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα στον ευρύτερο χώρο του Πειραιά (Ελευσίνα - Θριάσιο πεδίο - περιοχή Σχιστού) σε περιοχές που γειτνιάζουν τόσο με τους νέους οδικούς άξονες της Ελλάδας όσο και με τη λιμενική ζώνη του Πειραιά.
* Ιδιαίτερα ο ΕΣΠ επιμένει στη λύση των επιχειρηματικών πάρκων που θα πρέπει να χωροθετηθούν και να οργανωθούν με συγκεκριμένους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική ευαισθησία, διαχείρισης και ανακύκλωση απορριμμάτων, επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων και αύξηση των θέσεων εργασίας.
Ε. Κυκλοφοριακή και Συγκοινωνιακή Αναβάθμιση
* Θα πρέπει να προβλεφθούν και οι απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση των προτάσεων (κυκλοφοριακές, επιπτώσεων του τραμ και προαστιακού στην πόλη του Πειραιά, χωροταξικής οργάνωσης των βιομηχανικών και επιχειρηματικών πάρκων, του χονδρεμπορικού - εξαγωγικού πάρκου, του ναυτιλιακού εφοδιαστικού πάρκου).
Στ. Ανακήρυξη του Πειραιά σε Μητροπολιτικό Δήμο
«Οι έμποροι της πόλης μας», αναφέρει εν κατακλείδι ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, «και όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς, θεωρούμε ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο είναι αναμφισβήτητα ένα μεγαλεπήβολο νομοθέτημα, το οποίο έχουμε ανάγκη, καθώς θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του ρόλου της χώρας μας σε διεθνές ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο μέσα στα επόμενα 15 χρόνια μέσω της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντός της».