Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Πειραιώς Σεραφείμ: Είμαι με 387 ευρώ στην τράπεζα

Το ποσό των καταθέσεών του αποκάλυψε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, μετά τον σκάνδαλο με τους «πολυεκατομμυριούχους» μητροπολίτες.
 
Ο σεβασμιότατος  δήλωσε πως το ύψος των καταθέσεών του ανέρχεται στα 387 ευρώ, ενώ εξουσιοδότησε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να διερευνήσει την αλήθεια όσων στοιχείων δημοσιοποιεί.
Σύμφωνα με το ιστολόγιο "Πλατεία Ιπποδαμείας", ο μητροπολίτης Πειραιώς δεν δίστασε να σχολιάσει τους άλλους Μητροπολίτες με τις «παχυλές» καταθέσεις που βρίσκονται στο δόκανο του ΣΔΟΕ.
 
Είπε χαρακτηριστικά «όσον αφορά εις τους τυχόν "πεπτωκότας" αδελφούς εις τον δεινόν πειρασμόν της φιλαργυρίας αδυσωπήτως ακούεται δι’ αυτούς το φρικώδες ερώτημα της υμνολογίας της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος» και παραθέτει απόσπασμα από τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης...
 
Ει γαρ πλούτον ηγάπας, τι τω περί πτωχείας διδάσκοντι εφοίτας;
Στην ανακοίνωσή του ο κ. Σεραφείμ αναφέρει τα εξής:

«Εις τον έντυπον και ηλεκτρονικόν Τύπον έχει εγερθεί μέγας θόρυβος δι’ ανωτάτους Κληρικούς της Εκκλησίας που «ελέγχονται» για την οικονομική τους κατάσταση από το Σώμα Διώξεως Οικονομικού Εγκλήματος και μάλιστα αναφέρονται επωνύμως και ανωνύμως Ιεράρχαι και δη του Λεκανοπεδίου με πρόδηλο αποτέλεσμα να προκαλείται ικανή όχλησις εις τας συνειδήσεις των πιστών και να παρουσιάζεται μία ανεπέρειστος εικόνα για την αγωνιζομένη και μαχομένη Αγιωτάτη ημών Εκκλησία εις καιρόν ιδιαιτάτης κρίσεως.

Επειδή το θέμα έχει ουσιώδη σημασίαν υποχρεούμαι ως Ιεράρχης του Λεκανοπεδίου που επιθυμώ η βιοτή μου να είναι απολύτως διαφανής και εγνωσμένη εις τους υπ’ εμού διαποιμαινουμένους και διακονουμένους, να δηλώσω εις πάντας ότι ουδένα λογαριασμό προσωπικώς κέκτημαι εις χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ει μη μόνον τον λογαριασμόν μισθοδοσίας μου εις την Εθνικήν Τράπεζα της Ελλάδος (υποκατάστημα 191 Ακτής Κονδύλη Πειραιώς), ο οποίος την στιγμή αυτή διαθέτει το ποσόν των 387 Ευρώ.

Πλατεία Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Παλ. Κοκκινιάς
Εξουσιοδοτώ δε διά της παρούσης οιοδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον όπως διερευνήση την αλήθεια της δηλώσεώς μου παραιτούμενος δημοσία της προστασίας του προσωπικού μου τραπεζικού απορρήτου δηλώνων ωσαύτως ότι στερούμαι εγγυτέρων συγγενών και ότι ουδέποτε συμμετείχα εις οιανδήποτε εγχώριον ή υπεράκτιον εταιρεία.

Την ακίνητον περιουσίαν που περιήλθε εις την κυριότητά μου εκ κληρονομίας της αοιδίμου μητρός μου εδώρησα εις τον Ι. Ναόν Ευαγγελιστρίας Αμαρύνθου Ευβοίας δια την ανίδρυσιν Πνευματικού Κέντρου και κοινωνικού ιατρείου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4918/22.5.2012 Δωρητηρίου Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αγγελή-Καραχάλιου μεταγραφέντος εις το Υποθηκοφυλακείον Ερετρίας Ευβοίας (Τομ. 637 αρ. μεταγρ. 43) την δε ακίνητον περιουσίαν μου εν Αθήναις που περιήλθε εις την κυριότητά μου εκ κληρονομίας του μακαριστού πατρός μου την έχω δωρήση δια δημοσίας διαθήκης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Μίχου εις την Ι. Μητρόπολιν Πειραιώς, τυγχάνων ελεύθερος οιουδήποτε κοσμικού βάρους.

Όσον αφορά εις τους τυχόν «πεπτωκότας» αδελφούς εις τον δεινόν πειρασμόν της φιλαργυρίας αδυσωπήτως ακούεται δι’ αυτούς το φρικώδες ερώτημα της υμνολογίας της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος: «ει γαρ πλούτον ηγάπας, τι τω περί πτωχείας διδάσκοντι εφοίτας;» (Δοξαστικόν αποστίχων όρθρου Μ. Πέμπτης)».