Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Adele - Someone Like You

Ωραίο, μοναχικό, θλιμμένο, φθινοπωρινό...

Για την ψύχρα του απογεύματος,
όταν η αχλή της νύχτας πέφτει σαν σιγή,
επιβεβλημένη από την απουσία...

Στη Δ.