Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2007

Προτάσεις του ΕΒΕΠ για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Τις βασικές παραμέτρους που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης του Πειραιά και που εμπίπτουν στη σφαίρα της αρμοδιότητάς του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ανέπτυξε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιώργος Κασιμάτης στον υπουργό Γιώργο Βουλγαράκη.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του πρώτου λιμανιού της χώρας σε σχέση με την παραγωγική διαδικασία και για τα οποία ο νέος υπουργός επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία.

Επίσης, οι δύο πλευρές εξεδήλωσαν την επιθυμία στενότερης και πλέον ουσιαστικής συνεργασίας στο μέλλον. Από πλευράς των εκπροσώπων του ΕΒΕΠ, υποβλήθηκε υπόμνημα με τους βασικούς άξονες των προβλημάτων που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μέλλον του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ. Το ΕΒΕΠ τάσσεται υπέρ της ιδιωτικοποίησης, με την προϋπόθεση συμμετοχής περισσότερων του ενός αναδόχων, αλλά με παράλληλη εξασφάλιση κλίματος εργασιακής ειρήνης.

Επίσης, έθεσε και το θέμα δημιουργίας χρηματιστηρίου Ναυτιλιακών Αξιών, αλλά και ενίσχυσης της ναυπηγοεπισκευής. Χαρακτηριστικά τονίζει ότι ένα λιμάνι χωρίς Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη είναι σαν πόλη χωρίς σταθμό πρώτων βοηθειών. Υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα δημιουργίας εκθεσιακού - συνεδριακού κέντρου σύγχρονων προδιαγραφών, ώστε να επιστρέψει άμεσα η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» στον Πειραιά.

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας συμφώνησε με την αναγκαιότητα να γίνουν επενδύσεις στα λιμάνια και να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, ώστε να καταστούν τα ελληνικά λιμάνια ανταγωνιστικά. Σε ό,τι αφορά τη Ναυπηγοεπισκευή, τόνισε ότι θα συνεργαστεί με τα συναρμόδια υπουργεία, για να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις τόσο για την προσέλκυση πλοίων αλλά και ιδιαίτερα στο θέμα της πάταξης της γραφειοκρατίας.

Το υπόμνημα

Το ΕΒΕΠ, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως θεσμοθετημένου γνωμοδοτικού φορέα στην εκάστοτε κυβέρνηση, υπέβαλε υπόμνημα με τους βασικούς άξονες των θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις-μέλη του:

- Δημιουργία σύγχρονων υποδομών και βελτίωση της λειτουργικότητας του λιμένος.

- Εξασφάλιση κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η τελευταία απεργία διαρκείας των υπαλλήλων του ΟΛΠ δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε εμπορικές επιχειρήσεις (κυρίως με είδη εποχικού χαρακτήρα) όσο και σε παραγωγικές μονάδες-εργοστάσια (έλλειψη πρώτων υλών, αδυναμία έγκαιρης παράδοσης παραγγελιών κ.ά.).

- Αντιστοιχία ανταποδοτικότητας πόρων του ΟΛΠ προς το Δήμο Πειραιά για την επιβάρυνση και φθορά που προκαλεί η λειτουργία του λιμανιού στο περιβάλλον και τις υποδομές της πόλης (μόλυνση περιβάλλοντος, κυκλοφοριακό, φθορά οδικού δικτύου κ.λπ.).

- Ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων -ιδιαίτερα μετά την άρση του καμποτάζ- σε μέσα διαχείρισης του φόρτου εμπορευμάτων και σε δρομολόγηση νέων, σύγχρονων και αξιόπλοων σκαφών.

- Ιδιωτικοποίηση των ΣΕΜΠΟ με την προϋπόθεση συμμετοχής περισσότερων του ενός αναδόχων, προκειμένου να μη δημιουργηθούν συνθήκες μονοπωλίου, με κοστολόγια κατά το δοκούν διαμορφούμενα, που θα αποβούν εις βάρος των χρηστών αλλά και αυτής καθαυτής της ανταγωνιστικότητας.

- Η δημιουργία Ναυτιλιακού Χρηματιστηρίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση «όλων» των επενδυτών του μεσογειακού τουλάχιστον χώρου, με απώτερο στόχο να αναδειχθεί ο Πειραιάς σε διεθνούς κύρους ναυτιλιακό city.

- Δημιουργία εκθεσιακού - συνεδριακού κέντρου σύγχρονων προδιαγραφών εφάμιλλου άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν νοείται εκθέσεις, όπως αυτή των Ποσειδωνίων, λόγω αδυναμίας, να πραγματοποιούνται εκτός του φυσικού τους χώρου, που είναι η πόλη του Πειραιά.

- Διαμόρφωση του ύψους των τιμολογίων του ΟΛΠ σε αντιστοιχία με τη μορφή και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

- Ενίσχυση των μέσων πυροπροστασίας στο Παλατάκι.

- Ιδιαίτερα για τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, αναφέρει το ΕΒΕΠ, η οποία καταστατικά πρέπει να εξυπηρετείται από τον ΟΛΠ, σας γνωρίζουμε ότι μεγάλο λιμάνι χωρίς ναυπηγοεπισκευαστική βάση είναι σαν πόλη χωρίς σταθμό πρώτων βοηθειών.

Για την ικανοποίηση λοιπόν των αναγκών της ευαίσθητης όσο και συναλλαγματοφόρου αυτής δραστηριότητας, απαιτείται η ταχύτητα έκδοσης των αδειών επισκευής και συντήρησης πλοίων στους χρόνους που η ναυτιλία και -όχι η γραφειοκρατία-απαιτεί.